Dentistes Horta - Barcelona, Moià i Sant Feliu

  • Spanish
  • English
  • Català

Opening Hours : Dilluns a Divendres de 9,00-20,00
  Contact : ☎ 934 070 165

Política de privacitat i Avis legal

Comparte este fantástico artículo

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: la titular d’aquesta website és CLÍNICA DENTAL ANFRUNS SLP amb domicili en C / Dante 88, 08032 Barcelona amb número de C.I.F: B59332403 correu de contacte recepción@clinicadentalanfruns.com

2.- DRET D’INFORMACIÓ

Segons el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15 / 1.999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) l’informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobareu a la web i els que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporats, tal com vostè ens els cedeixi, a un fitxer de nom BDGACDA inscrit al Registre de Fitxers Privats de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. CLÍNICA DENTAL ANFRUNS S.L.P. és el responsable d’aquest fitxer.
Les seves dades seran utilitzades per a la prestació dels serveis que ens sol·liciti i per enviar-li informació sobre els nostres productes i ofertes a través del correu electrònic o adreça postal.
En tots els casos, se li reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació total o parcial i oposició en els termes previstos en l’ordenament i, en especial a la LOPD i en la LSSI. Per exercitar els esmentats drets pot dirigir-se per escrit a C / Dante 84,1º o enviar un correu electrònic a l’adreça cdas@movistar.es amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

4.- CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades.
Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

5.- SEGURETAT

Posem en el seu coneixement que el fitxer abans esmentat disposa d’un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè. Ens faciliti, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15 / 1999,13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (B.O.E 14/12/1999).

6.- NORMES D’ÚS DEL PORTAL

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest website. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

Pel que fa a polítiques relacionades amb la privacitat en les xarxes socials:

Inserim un giny de Facebook per permetre-li veure el nombre de “m’agrada / compartir / recomana” i “agrair / compartir / recomanar” les nostres pàgines web. Aquest giny pot recopilar la seva adreça IP, el seu agent d’usuari del navegador web, emmagatzemar i recuperar cookies, incrustar un seguiment addicional i controlar la seva interacció amb el giny, inclosa la correlació del seu compte de Facebook amb qualsevol acció que realitzi dins del giny (com “M’agrada / comparteix / recomano” la nostra pàgina web), si esteu connectat a Facebook. Per obtenir més informació sobre com es poden fer servir aquestes dades, consulteu la política de privacitat de dades de Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Fem servir un giny de Twitter Tweet en el nostre lloc web. Com a resultat, el nostre lloc web realitza sol·licituds als servidors de Twitter perquè pugui twittejar les nostres pàgines web utilitzant el seu compte de Twitter. Aquestes sol·licituds fan que la seva adreça IP sigui visible per Twitter, que pot utilitzar-la de acord amb la seva política de privacitat de dades: https://twitter.com/en/privacy#update

Fem servir un giny de GooglePlus al nostre lloc web. Com a resultat, el nostre lloc web realitza sol·licituds als servidors de Google perquè vostè pugui compartir les nostres pàgines web utilitzant el seu compte de GooglePlus. Aquestes sol·licituds fan que la seva adreça IP sigui visible per a Google, que pot utilitzar-la de acord amb la seva política de privacitat de dades: https://policies.google.com/privacy

Fem servir un giny de Linkedin Share al nostre lloc web per permetre-compartir les nostres pàgines web a Linkedin. Aquestes sol·licituds es poden rastrejar la seva adreça IP d’acord amb la seva política de privacitat de dades: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Fem servir el giny Guardar de Pinterest al nostre lloc web per permetre-fixar imatges a Pinterest des de les nostres pàgines web. Aquestes sol·licituds es poden rastrejar la seva adreça IP d’acord amb la seva política de privacitat de dades: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

6.1.- GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquesta web i en els nostres blogs continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant l’empresa titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:
a. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, i
d. La protecció de la joventut i de la infància.
e. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
g. En general, el respecte a la legalitat vigent

6.2.- PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara opinions a través del seu facebook) que la Clínica Dental Anfruns S.L.P. ofereix a través dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per les finalitats enunciades en el punt anterior, a més de per a:
a. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Clínica Dental Anfruns S.L.P., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
b. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
La Clínica Dental Anfruns S.L.P. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, la Clínica Dental Anfruns S.L.P. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Clínica Dental Anfruns S.L.P. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la clínica Dental Anfruns SLP

8.- RESPONSABILITAT

La Clínica Dental Anfruns S.L.P. no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de la Clínica Dental Anfruns S.L.P. a través d’enllaços.

9.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

La Clínica Dental Anfruns S.L.P: pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents sent substituïdes per la seva modificació.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Clínica Dental Anfruns S.L.P. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.