Dentistes Horta - Barcelona, Moià i Sant Feliu

 • Spanish
 • English
 • Català

Horari : Dilluns a Divendres de 9,00-20,00
  Contacte : ☎ 934 070 165

All Posts in Category: Implants

foto tractament

Implants immediats amb càrrega immediata

La implantació de pròtesis amb càrrega immediata és un procediment que es caracteritza per la seva immediatesa.

A través d’aquest tipus de procediments es realitzen implants de pròtesis en un marge de dos dies com a màxim.

El procediment d’implant de càrrega immediata pot realitzar-se tant sobre una única dent com en tota la dentadura. En aquells casos en què es requereix una implantació que inclogui la dentadura de manera integral, s’extreuen totes les dents i s’implanten les pròtesis provisionals en una única sessió. El procés de cicatrització sol estendres fins als quatre mesos i una vegada que finalitza es substitueixen les pròtesis acríliques per les peces definitives de porcellana.

És fonamental treballar amb una pròtesi provisional que sigui fixa ja que ajudarà a aconseguir una adequada integració en l’os.

En quins casos és recomanable recórrer a la càrrega immediata?

Tot i que es tracta d’un tractament que compta amb alts índexs d’efectivitat, no tots els pacients compten amb el perfil adequat per sotmetres a ell. Com a requisit principal, l’implant ha de presentar estabilitat primària que està directament relacionada amb la densitat òssia que tingui. A partir d’un estudi detallat es podrà procedir a dissenyar un tractament totalment adaptat a les necessitats del cas i es podrà definir la tècnica quirúrgica més apropiada, la quantitat i el disseny dels implants a utilitzar o la distribució d’aquests durant el procés. L’estabilitat primària és una condició sine qua non ja que en cas contrari pot produir-se una fibrointegración en l’implant. No obstant això, aquesta no és l’única:

 • La persona que vagi a sotmetre al tractament ha de tenir un bon estat de salut general.
 • També haurà d’estar informada de tot el procediment i mantenir una actitud col·laborativa amb l’equip professional mantenint mesures d’higiene bàsiques i dieta tova durant el temps d’osteointegració.
 • No poden existir hàbits com el bruxisme.
 • A més, haurà de tenir un bon / correcte estat gingival, periapical i periodontal en les dents contigües.
 • La seva estructura dental ha de ser adequada: Haurà de comptar amb un espai intermaxil·lar mínim per a la implantació de la peça, la restauració i el pilar.
 • L’oclusió del pacient ha de ser adequada.

En què pot beneficiar?

L’implant amb procediment de càrrega immediata és un tractament que genera grans beneficis:

 • En treballar amb pròtesis fixes afavoreix la capacitat d’adaptació de la boca i la geniva als nous implants
 • La seva instantaneïtat permet que el pacient recuperi totes les peces dentals que li falten en una única sessió.
 • Proporciona beneficis psicològics en treballar directament sobre l’aparença física del pacient, la qual cosa afavoreix la seva autoestima.
 • Els pacients que presenten casos més severs recuperen de forma immediata tant la funció masticatòria com la fonatòria.
 • En contra del que es podria esperar, aquest tipus de procediments estan subjectes a preus molt similars als existents en les tècniques d’implantologia tradicional.

Demana cita ja!

+ info